Mazowiecko – Świętokrzyskie Koło PTPP

Ambulatorium Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej dorosłych, młodzieży i dzieci

Ambulatorium prowadzi prywatną praktykę w zakresie indywidualnej psychoterapii psychoanalitycznej dorosłych, dzieci i młodzieży oraz konsultacje par.

Psychoterapia poprzedzona jest konsultacjami, służącymi rozpoznaniu trudności oraz określeniu sposobu dalszego leczenia.

W sytuacjach wymagających pomocy medycznej proponujemy współpracę ze specjalistami z zakresu psychiatrii dzieci, młodzieży i dorosłych.

Ofertę pomocy kierujemy do osób doświadczających depresji, zaburzeń nerwicowych: zaburzeń lękowych, zespołów natręctw, zaburzeń somatyzacyjnych i dysocjacyjnych, zaburzeń osobowości i zaburzeń odżywiania.

 

Spotkanie z osobą nieletnią poprzedzone jest konsultacją z rodzicami lub opiekunem prawnym.

Współpracujemy z Kadrą Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie.

W celu zapewnienia wysokiej jakości leczenia naszą pracę poddajemy cotygodniowej indywidualnej superwizji.

W pracy kierujemy się zasadami i standardami wyznaczonymi przez European Federation of Psychoanalitycal Psychotherapy, którego członkiem jest Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.


Zapraszamy osoby dorosłe które:

 • cierpią na skutek zaburzeń depresyjnych, nerwicowych, lękowych, emocjonalnych, osobowości
 • doświadczają zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja)
 • cierpią na skutek uporczywych, natrętnych myśli
 • przeżywają sytuacje kryzysowe w życiu (żałoba, konflikty, stres, trudności w związkach
 • doświadczają trudności w funkcjonowaniu w relacjach zawodowych
 • mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących kontaktów międzyludzkich
 • cierpią na skutek bezsenności, koszmarów nocnych
 • odczuwają dolegliwości somatyczne, bóle o podłożu psychogennym utrudniające funkcjonowanie w codziennym życiu: nadciśnienie tętnicze, bóle kręgosłupa, choroby autoimmunologiczne, migreny
 • borykają się z myślami samobójczymi lub autoagresywnymi
 • doświadczają przemocy (psychicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej) oraz osoby zainteresowane głębszym poznaniem siebie i rozwojem osobistym

Zapraszamy młodzież i dzieci które:

 • doświadczają trudności związanych z funkcjonowaniem szkolnym
 • podejmują zachowania ryzykowne, autoagresywne i uzależniające (komputer, alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy), mają myśli samobójcze
 • są leczone psychiatrycznie z powodu zaburzeń zachowania i emocji
 • doświadczają zaburzeń emocjonalnych: lęki, fobie, okaleczenia, zaburzenia odżywiania, zachowania opozycyjno – buntownicze, agresywne, impulsywne, bezsenność, moczenie, koszmary
 • przeżywają kryzysy rozwojowe m.in. wieku dojrzewania oraz zaburzenia rozwojowe ze spektrum autymu (w tym zespół Aspergera)
 • mają trudności w relacjach rówieśniczych, interpersonalnych
 • doświadczają traumy związanej z utratą, dysfunkcją w środowisku rodzinnym, rozwodem rodziców
 • cierpią z powodu dolegliwości somatycznych o podłożu psychogennym: bóle brzucha, bóle głowy, choroby dermatologiczne, duszności, astma
 • których rozwój niepokoi rodziców.

Spotkanie z osobą nieletnią poprzedzone jest konsultacją z rodzicami lub opiekunem prawnym.

Zapraszamy na konsultacje również rodziców małych dzieci i niemowląt.