Mazowiecko – Świętokrzyskie Koło PTPP

Archiwum

 • 2020Open or Close

  Lorem ipsum

  Wpis testowy

  Lorem ipsum


  „Klasyfikacje zaburzeń psychicznych DSM-5, ICD-10 (ICD-11), a psychoanalityczna praktyka kliniczna” Małgorzata Tartas

  Zapraszamy na kolejną transmisję wykładu z siedziby PTPP W Warszawie do Radomia.
  „Klasyfikacje zaburzeń psychicznych DSM-5, ICD-10 (ICD-11), a psychoanalityczna praktyka kliniczna”
  Prowadzi Małgorzata Tartas – dr n.med. psychoanalityk, psychoterapeuta psychoanalityczny, adiunkt w katedrze psychologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

  Koszt udziału w transmisji – 20 zł.

  Płatność przed wykładem na konto PTPP:
  08 1240 1037 1111 0010 0081 3850 PKO SA I o. w Warszawie
  z dopiskiem transmisja wykładu w Radomiu, data, imię nazwisko
  Dla członków i kandydatów PTPP oraz pracowników naukowych i studentów WSH wstęp wolny
  Zapraszamy
  .


  „Ends, Endings and Beginnings” Ken Robinson

  Zapraszamy na transmisję wykładu otwartego  „Ends, Endings and Beginnings” Kena Robinsona dotyczącego zagadnień związanych z kończeniem analizy/terapii psychoanalitycznej.

  Profesor Ken Robinson jest psychoanalitykiem, ma prywatną praktykę w Newcastle w Wielkiej Brytanii. Jest profesorem psychoanalizy na uniwersytecie Northumbria, gdzie prowadzi studium doktoranckie z psychoanalizy
  i psychoterapii psychoanalitycznej.

  Ken Robinson prowadzi seminaria, wykłada i superwizuje w Wlk. Brytanii i w wielu miejscach w Europie. Wydaje książki dotyczące historii psychoanalizy oraz istoty oddziaływania terapeutycznego. Pisał o Freudzie, Ferenczim, Marion Milner i Winnicottcie.

  Do Polski przyjeżdża od 2010 roku i regularnie prowadzi seminaria teoretyczne i kliniczne dla naszego Towarzystwa. Od 2017 roku jest członkiem honorowym PTPP.

  Zapraszamy na transmisję wykładu, który odbędzie się w auli WSH Auditorium Primum ul. Traugutta 61A.

  Jeszcze tym razem udział w wydarzeniu nieodpłatny.


  Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej – Otwarty Roczny Kurs

  Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na roczny kurs umożliwiający poznanie podstawowych zagadnień z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej oraz tożsamości terapeuty analitycznego.
  Kurs adresowany jest do osób, które są zainteresowane podejściem psychoanalitycznym i rozważają możliwość pracy w tym podejściu, a więc terapeutów poszukujących swojej tożsamości zawodowej, psychologów, nauczycieli, pedagogów, lekarzy, a także studentów psychologii, medycyny, pedagogiki oraz innych kierunków pokrewnych.
  Terapia własna, superwizja czy doświadczenie kliniczne nie są wymagane.

  Kurs składa się z seminarium teoretycznego i klinicznego.

  W trakcie seminarium teoretycznego uczestnicy będą zapoznawać się z kwestiami dotyczącymi: tożsamości terapeuty analitycznego, wymogów, jakie należy spełniać, aby wykonywać ten zawód oraz kwestią zasadności tych wymogów, zagadnieniami etycznym, specyfiką podejścia analitycznego i tym, co je odróżnia od innych szkół terapeutycznych (setting, relacja pacjent-terapeuta), podstawowymi pojęciami psychoterapii psychoanalitycznej (nieświadomość, kompleks Edypa, przeniesienie-przeciwprzeniesienie, opór, interpretacja, marzenie senne), podstawowymi zagadnieniami z dziedziny psychopatologii

  Seminarium kliniczne będzie bazować na dyskusji przypadków klinicznych opisanych w literaturze psychoanalitycznej lub praktyce klinicznej uczestników kursu.

  Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu, w weekendy, w dwóch półtoragodzinnych blokach (1,5 godziny seminarium teoretyczne i 1,5 godziny seminarium kliniczne), w godzinach 10.30 – 13.45, od stycznia 2020 do grudnia 2020 z przerwą wakacyjną.

  Seminaria będą prowadzone przez certyfikowanych terapeutów oraz superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

  Koszt rocznego kursu wynosi 1 600 zł (możliwość płatności w dwóch ratach)
  Zajęcia będą się odbywały w Radomiu.

  Zgłoszenia i wszelkie pytania prosimy kierować do p. Ewy Kowalskiej (psychoterapeutka psychoanalityczna
  i superwizorka PTPP) na adres: ewa-kowalska@wp.pl

  Szczegółowy grafik tematów i terminów:

  1. Tożsamość terapeuty analitycznego i specyfika terapii analitycznej – prowadzi Grażyna Miazga (11.01.20)
  2. Nieświadomość – prowadzi Ewa Kowalska  (08.02.20)
  3. Relacja z obiektem – prowadzi Krzysztof Jusinski  (07.03)
  4. Przeniesienie – przeciwprzeniesienie – prowadzi Hanna Stanek – Gajowniczek  (04.04.20)
  5. Mechanizmy obronne – prowadzi Anna Maczynska  (16.05.20)
  6. Kompleks Edypa – prowadzi Iwona Wyczanska  (13.06.20)
  7. Organizacja osobowości (od normy do patologii; poziom neurotyczny – poziom borderline – poziom psychotyczny) – prowadzi Tomasz Tuszewski (19.09.20)
  8. Interpretacja i marzenia senne -prowadzi Anna Dworczyk (10.10.20)
  9. Główne nurty psychoanalizy współczesnej – Anna Gasiorowska-Krawczyk (07.11.20)
  10. Zagadnienia etyczne – prowadzi Izabela Budniak ( 05.12.20)
  Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.


  Grupa seminaryjna

  Istnieje możliwość przyłączenia się do grupy seminaryjnej prowadzonej przez p. Hannę Stanek – Gajowniczek, psychoterapeutkę i superwizorkę Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz analityczkę Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

  Spotkania odbywają się w godz. 10.30-15.30, na ogół w soboty.

  Zajęcia składają się z bloku teoretycznego – dyskusja tekstów oraz superwizji pracy uczestników. To propozycja dla praktykujących z pacjentami specjalistów.

  Informacji ma temat możliwości udziału i zgłoszenia przyjmuje p. Hanna Stanek – Gajowniczek hanna.stanek@gazeta.pl.


 • 2019Open or Close

  Kompleks Dafne, zespół Heveloch-Ellisa i panseksualizm, czyli seksuologiczne aspekty psychoanalitycznej psychoterapii indywidualnej i par.” Izabela Turbaczewska-Brakoniecka

  Zapraszamy serdecznie na transmisję wykładu, która odbędzie się dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Handlową w Auditorium Primum ul. Traugutta 61A w Radomiu.
  Udział w wydarzeniu będzie nieodpłatny.

  Wykład Pani Izabeli Turbaczewskiej-Brakonieckiej pt:
  „Kompleks Dafne, zespół Haveloch – Ellisa i panseksualizm, czyli seksuologiczne aspekty w psychoanalitycznej psychoterapii indywidualnej i par” będzie transmitowany z siedziby Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej z Warszawy.
  Zapraszamy do skorzystania z możliwości udziału w wydarzeniu – 13 grudnia (piątek) o godz. 20.15


  „Przewidzieć samobójstwo” Donald Campbell

  Serdecznie zapraszamy Państwa na transmisję wykładu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
  we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.
  Wykład Donalda Campbella p.t. „Przewidzieć Samobójstwo”,
  który odbędzie się 7 czerwca, w piątek, w godz.18.00 – 19.30 w Gdańsku, będzie transmitowany do nas dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Handlową. Transmisja odbędzie się w Auditorium Primum WSH przy ul. Traugutta 61A w Radomiu.
  Koszt udziału w wykładzie wynosi 40 zł, płatne przelewem na konto Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego z dopiskiem „Campbell”.
  Numer konta: 18 1020 1055 0000 9902 0384 7191.
  Po dokonaniu wpłaty i zgłoszeniu do nas na adres: kolonaukowe.ptpp@gmail.com  prześlemy Państwu zainteresowanym udziałem treść wykładu w języku polskim. Dyskusja w czasie wykładu będzie tłumaczona.
  Pracowników naukowych oraz studentów psychologii WSH zapraszamy do nieodpłatnego skorzystania z udziału w transmisji.

  Donald Campbell – pierwotny trening odbył w psychoanalizie dziecięcej z Anną Freud w Hampstead Child Course and Clinic ( obecnie Anna Freud Centre) w Londynie. Następnie został psychoanalitykiem, później psychoanalitykiem szkoleniowym pracującym z osobami dorosłymi w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym. Był jego Prezesem i został jego członkiem honorowym.

  Przez 30 lat był Kierownikiem Sekcji Psychoterapii Dzieci i Dorosłych w Portman Clinic w Londynie, gdzie oferowano psychoterapię psychoanalityczną brutalnym przestępcom oraz osobom z diagnozą perwersji.
  Był również Przewodniczącym w Portman Clinic oraz Sekretarzem w Zarządzie International Psychoanalytical Associacion.
  Jego teoretyczna tożsamość jest złożona i eklektyczna, począwszy od Freuda, Anny Freud, rozszerzyła się o wpływ Glasser’a, Winnicott’a, Klein, Biona, Perelberg, Brittona, Steiner’a, Sandlera, Tuckett’a oraz Ogdena.
  Opublikował ponad 55 artykułów, których tematyka dotyczyła samobójstwa, przemocy, nadużyć seksualnych, perwersji, adolescencji oraz filmów horrorów. Jest współautorem wraz z Robem Hale książki: Working in Dark: Understanding the Pre–Suicide State of Mind.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.


 • 2018Open or Close

  Katarzyna Schier „Międzypokoleniowy przekaz traumy na przykładzie zjawiska odwrócenia ról w rodzinie”

  Zapraszamy serdecznie na wykład – 21 kwietnia (sobota) naszym gościem będzie Prof. dr hab. Katarzyna Schier – Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski; Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne.

  Pani Profesor przyjedzie do nas z wykładem „Międzypokoleniowy przekaz traumy na przykładzie zjawiska odwrócenia ról w rodzinie”.

  Oto krótka zapowiedź wykładu od Autorki:
  „Dziedziczymy rany czyli blizny? Wykład będzie poświęcony problematyce międzypokoleniowego przekazu doświadczeń traumatycznych. Szczególna uwaga zostanie skoncentrowana na zjawisku odwrócenia ról w rodzinie czyli parentyfikacji. To taka sytuacja gdy dziecko przejmuje opiekę nad rodzicami, zarówno w aspekcie instrumentalnym (działaniowym), jak też emocjonalnym i zadania te przerastają jego możliwości radzenia sobie. Dziecko staje się dzielne, dorosłe, nad wyraz dojrzałe. Przedstawione zostaną konsekwencje parentyfikacji w dzieciństwie dla funkcjonowania w dorosłości, przede wszystkim w kontekście relacji psychika – ciało. W odniesieniu do przykładu klinicznego będą zaprezentowane sposoby przepracowania tego rodzaju doświadczenia traumatycznego.”

  Zachęcamy do zarezerwowania sobie terminu i ZAPRASZAMY!!! jak zwykle ul. Staszica 28/8 Radom. Zgłoszenia chętnych i wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: kolonaukowe.ptpp@gmail.com

  Koszt udziału w wykładzie to 30 zł, studenci – 20 zł. Opłaty można dokonać na miejscu przed wykładem.


 • 2017Open or Close

  Władysław Banaś

  „Psychoterapia psychoanalityczne młodej kobiety. List gończy czy poszukiwanie dowodu tożsamości.”

  Serdecznie zapraszamy Państwa na ostatni przedwakacyjny wykład Pana Władysława Banasia w dniu 23 września – sobota–

  w godz. 12.15 – 13.45.

  Omówione zostaną kliniczne problemy rozwoju tożsamości u głęboko zaburzonej pacjentki, która zmaga się z psychotyczną częścią swojej osobowości. W odniesieniu do tekstu autor przedstawi swoje poglądy związane z konfliktem pomiędzy psychotyczną a niepsychotyczną częścią osobowości wynikające z piętnastoletniego doświadczenia klinicznego pracy na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala im. Józefa Babińskiego w Kobierzynie.

  Wykład odbędzie się tradycyjnie w siedzibie Koła w Radomiu przy ul. Staszica 28/8

  Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie chęci przybycia mailem na adres: kolonaukowe.ptpp@gmail.com Koszt udziału w wykładzie wynosi 30 zł, studenci 20 zł. Opłaty można dokonać na miejscu przed wykładem.

   


  Ewa Sobczak

  „Odkrywanie zapomnianego – praca z międzypokoleniowym przekazem traumy.”

  Serdecznie zapraszamy 28 kwietnia (piątek) godz.19.00-20.30 na wykład Pani Ewy Sobczak psychoanalityczki Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego pt.: „Odkrywanie zapomnianego – praca z międzypokoleniowym przekazem traumy”.

  Wprowadzenie do referatu od autorki:

  „Haydee Faimberg w swoim artykule:„Zderzenie pokoleń: genealogia wyobcowujących identyfikacji” pisze: Jak dwie osoby mogą o czymś rozmawiać, jeśli jedna z nich (pacjent), sądzi, że temat jej nie dotyczy, a druga (analityk) pozostaje w całkowitej niewiedzy? A co za tym idzie: Jak pacjent może mieć udział w historii należącej do kogoś innego? W swoim referacie chcę podzielić się refleksjami z pracy z międzypokoleniowym przekazem traumy związanej z przesiedleniem z Kresów Wschodnich na tzw. Ziemie Odzyskane. Zechcę zastanowić się nad tym, jak doświadczenia poprzednich pokoleń stały się częścią psychicznej rzeczywistości wnuków, a także, w jaki sposób ten przekaz wpływa na proces analityczny. Dla zilustrowania moich refleksji na ten temat posłużę się przykładem klinicznym” Ewa Sobczak.

  Pani Ewa Sobczak jest psychonalitykiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego , terapeutą szkoleniowym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

  Wykład odbędzie się w siedzibie Koła – ul. Staszica 28/8 w Radomiu. Koszt udziału: 30 zł, studenci 20 zł.

  Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie przybycia mailem na adres koła: kolonaukowe.ptpp@gmail.com

  Zapraszamy!


  Krzysztof Srebrny

  „Gdy superego nie kocha”

  Zapraszamy Państwa na kolejny wykład Pana Krzysztofa Srebrnego w dniu 24 marca – piątek – w godz. 19.00 – 20.30.

  W swoim wystąpieniu Autor opisze działanie wczesnego, patologicznego superego. Pokaże proces niszczenia ego przez superego oraz jego hamujący wpływ na rozwój człowieka. W wykładzie ilustracją teorii będzie opis kilkuletniej pracy psychoterapeutycznej z pacjentem.

  Wykład odbędzie się tradycyjnie w siedzibie Koła w Radomiu przy ul. Staszica 28/8

  Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie chęci przybycia mailem na adres: kolonaukowe.ptpp@gmail.com Koszt udziału w wykładzie wynosi 30 zł, studenci 20 zł. Opłaty można dokonać na miejscu przed wykładem.

  Po wykładzie zachęcamy Państwa do wymiany myśli przy lampce wina. Zapraszamy serdecznie!!!


  Marcin Wiśniewski

  „Przeciwprzeniesienie wobec wyzwań rozwojowych w adolescencji”

  Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby pracujące z nastolatkami – psychologów, terapeutów, nauczycieli, lekarzy i wszystkich zainteresowanych na wykład otwarty p. Marcina Wiśniewskiego 21 stycznia 2017r.

  Autor wykładu jest psychoanalitykiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i psychoterapeutą psychoanalitycznym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuje z pacjentami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi w Warszawie. A oto ciekawa zapowiedź wykładu: „W referacie pragnę przedstawić złożoność reakcji przeciwprzeniesieniowych terapeuty pracującego z adolescentami. Poruszę trudności jakie niesie za sobą relacja pomiędzy nastolatkiem, który sam ma problem z rozumieniem siebie i terapeutą, który będąc dorosłą osobą, rezonuje własnym doświadczeniem adolescentnym z przeszłości. Zaakcentuję jak okres dojrzewania, przeżywany i przeżyty, może wspomagać lub zakłócać nasze rozumienie stanu w jakim jest młody pacjent. Referat będzie uzupełniony materiałem klinicznym.”

  Wykład odbędzie się w godz. 11.00 – 12.30 jak zwykle na Staszica 28/8 w Radomiu.

  Koszt udziału w wykładzie to 30 zł, studenci – 20 zł. Opłaty można dokonać na miejscu przed wykładem.
  Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia mailem na adres: kolonaukowe.ptpp@gmail.com

  Zapraszamy
  !!!

  Marcin Wiśniewski – wykład odbędzie się 21 stycznia

  „Przeciwprzeniesienie wobec wyzwań rozwojowych w adolescencji”

  Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby pracujące z nastolatkami – psychologów, terapeutów, nauczycieli, lekarzy i wszystkich zainteresowanych na wykład otwarty p. Marcina Wiśniewskiego.

  Autor wykładu jest psychoanalitykiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i psychoterapeutą psychoanalitycznym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuje z pacjentami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi w Warszawie.A oto ciekawa zapowiedź wykładu: „W referacie pragnę przedstawić złożoność reakcji przeciwprzeniesieniowych terapeuty pracującego z adolescentami. Poruszę trudności jakie niesie za sobą relacja pomiędzy nastolatkiem, który sam ma problem z rozumieniem siebie i terapeutą, który będąc dorosłą osobą, rezonuje własnym doświadczeniem adolescentnym z przeszłości. Zaakcentuję jak okres dojrzewania, przeżywany i przeżyty, może wspomagać lub zakłócać nasze rozumienie stanu w jakim jest młody pacjent. Referat będzie uzupełniony materiałem klinicznym.”

  Wykład odbędzie się w godz. 11.00 – 12.30 jak zwykle na Staszica 28/8 w Radomiu.

  Koszt udziału w wykładzie to 30 zł, studenci – 20 zł. Opłaty można dokonać na miejscu przed wykładem.
  Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia mailem na adres: kolonaukowe.ptpp@gmail.com

  Zapraszamy
  !!!

 • 2016Open or Close

  Anna Gąsiorowska – Krawczyk

  „Podwieczorek u zwariowanego Kapelusznika. Kilka refleksji wokół czasu, czyli o teraźniejszości, przeszłości i przyszłości w terapii psychoanalitycznej.”

  Zapraszamy 9 grudnia (piątek) godz. 19.oo-20.30 na wykład Pani Anny Gąsiorowskiej – Krawczyk. Autorka w swoim wystąpieniu zaproponuje zastanowienie się nad znaczeniem czasu w procesie analitycznym – referat jest próbą podjęcia kilku wybranych aspektów tego bardzo obszernego zagadnienia, począwszy od zaakcentowania aktualnego („tu i teraz”) spojrzenia terapeuty na pacjenta, różnych perspektyw widzenia czasu, poprzez wewnętrzny stan zatrzymywania czasu oraz poczucie nieciągłości w czasie. Rozumienie czasu w psychoterapii będzie opierać się na pojęciu „niespiesznego tempa” w procesie analitycznym, które pomaga w rozwijaniu się swobodnych skojarzeń i umożliwia receptywne interpretowanie.

  Wykład jak zwykle odbędzie się w siedzibie Koła – ul. Staszica 28/8 w Radomiu. Koszt udziału: 30 zł, studenci 20 zł.

  Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie przybycia mailem na adres koła: kolonaukowe.ptpp@gmail.com

  Zapraszamy!

   


  Milena Gracka – Tomaszewska

  „Problem separacji dziecka od rodziców w psychoterapii dzieci – jak Krzyś radził sobie z rozstaniami.”

  Serdecznie zapraszamy 5 listopada (sobota) godz. 11 – 12.30 na wykład p. Mileny Grackiej – Tomaszewskiej psychoanalityczki dziecięcej Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

  Autorka opisuje w nim proces konsultacji i pracy terapeutycznej z małym chłopcem z cechami autystycznymi. Stara się analizować sposób rozstawania się z rodzicami – jako znaczący dla rozumienia zmian w funkcjonowaniu chłopca. Kontekstem teoretycznym jest rozumienie procesu nabywania tożsamości przez dziecko w relacji w świetle koncepcji Margharet Mahler – od fazy autystycznej przez symbiotyczną do separacji. Przedstawi też fragmenty sesji z chłopcem.

  Wykład jak zwykle odbędzie się w siedzibie Koła – ul. Staszica 28/8 w Radomiu. Koszt udziału: 30 zł, studenci 20 zl.

  Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie przybycia mailem na adres koła: kolonaukowe.ptpp@gmail.com


  Krzysztof Srebrny

  „Współczesny psychoanalityk w pracy – przypadek Pana G” – wykład otwarty.

  Krzysztof Srebrny – psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, superwizor i terapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, twórca Dolnośląskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej.

  Wykład odbędzie się tradycyjnie w siedzibie Koła w Radomiu przy ul. Staszica 28/8

  w dniu 23 września – piątek w godz. 19.00 – 20.30.

  Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie chęci przybycia do dnia 20 września mailem na adres: kolonaukowe.ptpp@gmail.com Koszt udziału w wykładzie wynosi 30 zł, studenci 20 zł. Opłaty można dokonać na miejscu przed wykładem.

  W swoim wystąpieniu Autor przedstawi przebieg psychoanalizy począwszy od konsultacji, aż do zakończenia procesu. Podzieli się także refleksją, które elementy tradycji psychoanalitycznej wydają mu się najbardziej inspirujące w jego pracy.

  Po wykładzie tradycyjnie zapraszamy do dyskusji przy lampce wina. Zapraszamy.


  Podstawy psychoterapii psychoanalitycznej – szkolenie

  Szkolenie – Podstawy psychoterapii psychoanalitycznej w Radomiu, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu.
  Szkolenie adresowane jest do absolwentów studiów medycznych lub humanistycznych zamierzających rozpoczynać pracę psychoterapeutyczną z pacjentami.
  Zajęcia te można potraktować jako wstępne dla osób nie posiadających wcześniejszych doświadczeń w tej pracy.
  To 10 jednodniowych spotkań w soboty w okresie od września do czerwca oraz 7-dniowe Letnie Seminarium Psychoterapii Psychoanalitycznej na przełomie lipca i sierpnia. W sumie 107 godzin zegarowych.
  Sobotni blok zajęć to pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu zjawisk procesu terapeutycznego i psychologii rozwojowej, wykłady wraz z omówieniem materiału klinicznego z zakresu psychopatologii, superwizje i seminaria kazuistyczne.
  Oto program spotkań jednodniowych:
  Wykład i seminarium: analityczna psychologia rozwojowa – 1 godz.
  Wykład: podstawy relacji pomagania – 1 godz.
  Warsztat pracy klinicznej – 2 godz.
  Superwizja pracy klinicznej, omówienia przypadków – 1,5 godz.
  Udział w Dniach Otwartych Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej
  Koszt tego roku szkolenia wynosi 3300 zł (10 x 250 zł zajęcia weekendowe plus 750 zł trening wakacyjny)  oraz 50 zł za udział w Dniach Otwartych KSPP.
  Cena ta nie obejmuje kosztów pobytu na treningu wakacyjnym.
  Istnieje możliwość płatności ratalnej.

  Rekrutacja prowadzona jest do 30 czerwca. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. Zgłoszenia telefoniczne przyjmują prowadzący:

  w Krakowie: Edyta Biernacka, tel. 502 061 763, Władysław Banaś, tel. 603 079 696.
  w Warszawie: Marzena Pasek, tel. 501 224 737.
  w Radomiu: Maria Wnukowska, tel. 605 585 057.
  we Wrocławiu: Jakub Stefanowicz, tel. 692 455 082
  Zapraszamy do wspólnej nauki osoby, które:
  *chcą łączyć zdobywanie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem pracy klinicznej z pacjentami
  *chcą zarówno w szkolenie jak i swoją pracę kliniczną włożyć pasję i zaangażowanie
  *myślą o szkoleniu w sposób poważny, uwzględniają długoterminowy charakter szkolenia i dojrzewania zawodowego
  *nadają dużą rangę własnej terapii treningowej w metodzie którą chcą poznawać i rozwijać
  *są zainteresowane jednolitym modelem teoretycznym, który w pracy klinicznej daje poczucie oparcia i bezpieczeństwa
  *chcą nauczyć się bezpośredniej i naturalnej rozmowy z pacjentem o głębokich procesach emocjonalnych zachodzących w relacji terapeutycznej
  *są zainteresowane indywidualnym podejściem do studentów i pracą w małej grupie
  *poszukują inspirującego, nieortodoksyjnego i otwierającego na różne perspektywy myślenia o pacjencie programu szkoleniowego.

  Jako absolwentki Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej szczególnie zapraszamy do udziału w szkoleniu.


  Ewa Saciłowska – Gąsior

  „O niezdolności do bycia u pacjenta narcystycznego” – wykład otwarty

   Ewa Saciłowska – Gąsior – psychoanalityczka, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, psychoterapeuta szkoleniowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuje z osobami dorosłymi w gabinecie prywatnym w Warszawie.

  czytaj dalej…


  Ewa Głód

  „Terapia adolescenta” – wykład otwarty

  Ewa Głód – jest psychoanalitykiem, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, psychoterapeutą szkoleniowym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej Sekcji Psychoterapii Dorosłych oraz Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

  czytaj dalej…


  Cykl seminariów teoretyczno – superwizyjnych dla profesjonalistów

  Z radością informujemy, iż już wkrótce rozpoczyna swą pracę grupa seminaryjna w Radomiu! Planowany termin pierwszego spotkania to 27 luty. Pragniemy poinformować, iż dysponujemy jeszcze kilkoma miejscami w grupie.

  Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem, posiadające doświadczenie w pracy klinicznej jak i osoby początkujące – pozostające w kontakcie z pacjentami.

  Zapraszamy praktykujących psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów i psychologów posiadających doświadczenie pracy terapeutycznej w różnych podejściach teoretycznych, pracujących w instytucjach państwowych i gabinetach prywatnych, zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy i rozumienia pracy z prowadzonymi pacjentami.

  czytaj dalej…


  Edyta Biernacka

  „Dlaczego leczycie tych psychopatów?” – O pewnym typie relacji terapeutycznej w pracy z pacjentami z głęboko zaburzoną osobowością – wykład otwarty

  Edyta Biernacka – psychoanalityczka, superwizor i terapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Psychoterapeutka i superwizor na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości w Krakowie. Prowadzi Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej. Od 2004 roku we władzach PTPP (w Zarządzie, Radzie, obecnie Prezes PTPP). Pracuje z pacjentami dorosłymi. Jej szczególnym obszarem zainteresowań jest psychoterapia głębokich zaburzeń osobowości.


  Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

  W związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją, który przypada 23 lutego Ambulatorium – Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej dla dorosłych, młodzieży i dzieci w Radomiu organizuje bezpłatne konsultacje psychologiczne dla osób zmagających  się z problemem depresji.

  Zapraszamy osoby, które mierzą się z trudnościami emocjonalnymi wynikającymi z faktu przeżywania depresji, jak również rodziny, których bliscy cierpią z powodu zaburzeń depresyjnych, w związku z czym poszukują wsparcia psychologicznego.

  czytaj dalej…


 • 2015Open or Close

  Dr Cezary Żechowski

  „Anoreksja i bulimia, a terapia psychoanalityczna”.

  Cezary Żechowski jest doktorem nauk medycznych, psychiatrą i psychoterapeutą psychoanalitycznym dzieci i młodzieży, superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalizy Rodzin i Par oraz Międzynarodowego Towarzystwa Neuropsychoanalitycznego. W latach 1994-2010 pracował w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Aktualnie kieruje Katedrą Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wykładał na UW, UJ, SWPS. Współautor książek „Od neurobiologii do psychoterapii” (Warszawa, IPiN 2009) oraz „Zapomniane w baśni” (w przygotowaniu redakcyjnym).


  Beata Maciejewska „Fenomeny u pacjentów neurotycznych – autystyczne otorbienie, enklawa, fantom, wewnętrzna krypta.”

  Beata Maciejewska-Sobczak – psychoanalityczka, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, psychoterapeutka szkoleniowa i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi psychoterapię psychoanalityczną i psychoanalizę osób dorosłych oraz superwizje i seminaria dla szkolących się terapeutów.


  Marzena Kaim

  „Dziecko w terapii – sytuacja emocjonalna jego rodziców”

  Marzena Kaim – psychoanalityk szkoleniowy, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, psychoterapeuta szkoleniowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.


  Wykład Pani Mileny Grackiej – Tomaszewskiej

  Milena Gracka – Tomaszewska „Problemy w pracy psychoterapeutycznej z agresywnym dzieckiem”.

  Milena Gracka – Tomaszewska – dr psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Psychoterapeuta szkoleniowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej Sekcji Psychoterapii Dorosłych oraz Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Pracuje z dorosłymi i dziećmi w Warszawie.


  Iwona Olechowska „Patologiczna organizacja osobowości – psychiczny azyl czy chroniczna katastrofa?”

  Iwona Olechowska – psychoanalityczka, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, psychoterapeutka szkoleniowa i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuje z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi w Warszawie.