Z radością informujemy, iż już wkrótce rozpoczyna swą pracę grupa seminaryjna w Radomiu! Planowany termin pierwszego spotkania to 27 luty. Pragniemy poinformować, iż dysponujemy jeszcze kilkoma miejscami w grupie.

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem, posiadające doświadczenie w pracy klinicznej jak i osoby początkujące – pozostające w kontakcie z pacjentami.

Zapraszamy praktykujących psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów i psychologów posiadających doświadczenie pracy terapeutycznej w różnych podejściach teoretycznych, pracujących w instytucjach państwowych i gabinetach prywatnych, zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy i rozumienia pracy z prowadzonymi pacjentami.

Szkolenie obejmuje cykl zjazdów, na które składają się dwie godziny zajęć teoretycznych i dwie godziny superwizji. Seminarium spełniać będzie kryteria szkolenia uzupełniającego – dla osób starających się o certyfikat psychoterapeuty. Dyskusje teoretyczne prowadzone będą w oparciu o klasyczną i współczesną literaturę psychoanalityczną, a superwizje dotyczyć będą przypadków przygotowanych przez uczestników grupy.

Spotkania grupy odbywać się będą raz w miesiącu w soboty, w siedzibie Koła Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej w Radomiu ul. Staszica 28/8. Koszt udziału w comiesięcznych zajęciach uzależniony będzie od liczebności grupy (max. 12 osób) – ok 200 zł / miesiąc. Terminy zajęć ustalimy na pierwszym spotkaniu 27 lutego.

Osobą prowadzącą grupę będzie Pani Hanna Stanek – Gajowniczek – certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i superwizorka.

Tematyką pierwszego seminarium będzie schizoidalność. Wkrótce prześlemy zainteresowanym osobom lektury. Cały program szkolenia obejmował będzie problematykę różnych psychopatologii w ujęciu psychoanalitycznym. Ostateczny zakres szkolenia ustalimy na pierwszym spotkaniu zgodnie z oczekiwaniami i zapotrzebowaniem członków grupy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia mailem na adres koła: kolonaukowe.ptpp@gmail.com lub kierowanie ewentualnych pytań do członków Koła.
Zapraszamy!!!