Mazowiecko – Świętokrzyskie Koło PTPP

Koło Naukowe oferuje następujące formy działalności:

wykłady otwarte – skierowane do osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy psychoterapeutycznej

grupy seminaryjno – superwizyjne – skierowane do psychoterapeutów i psychologów pracujących w różnych podejściach terapeutycznych, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy o podejście psychoanalityczne, zainteresowanych podjęciem w przyszłości praktyki psychoterapeutycznej i pracy klinicznej

grupy pracy klinicznej – skierowane do osób zainteresowanych pogłębianiem swojego myślenia w pracy z prowadzonymi pacjentami

konsultacje dla specjalistów – pedagogów, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, lekarzy, pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów – pomoc w rozumieniu sytuacji kryzysowych, z którymi spotykają się w pracy z osobami pozostającymi pod ich opieką

 


Informacje o aktualnych wydarzeniach organizowanych w ramach działalności Koła znajdują się w zakładce Aktualności.


Informacje o bieżących wydarzeniach organizowanych w ramach działalności Koła można znaleźć na Facebook’u.