Mazowiecko – Świętokrzyskie Koło PTPP

Zespół specjalistów tworzących Koło Naukowe i Ambulatorium to Członkowie Nadzwyczajni Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, absolwentki Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej.

 

Marta Jankowska

Psycholog, psychoterapeuta. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Prowadzi psychoterapię indywidualną.

tel. 605 397 725

www.gabinetpsychologiczny.info
www.spero.pl

 

Dorota Kosman

Psychoterapeuta. Pracuje w kontakcie indywidualnym z osobami dorosłymi. Prowadzi konsultacje par.

tel. 606 457 399

 

Karolina Wieczorek

Psycholog, psychoterapeuta. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w indywidualnym kontakcie.

tel. 728 345 929

www.gabinet-psycholog.prv.pl

www.spero.pl

 

Maria Wnukowska

Psycholog, psychoterapeuta. Pracuje z młodzieżą, dorosłymi w indywidualnej psychoterapii.

tel. 605 585 057